ترجمه نوشتار

شناسایی زبان
فارسی
ترجمه از
شناسایی زبان
همه زبان‌ها
آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ
آسامی
آلبانیایی
آلمانی
آیمارا
اردو
ارمنی
ازبکی
اسپانیایی
اسپرانتو
استونيايی
اسلواکی
اسلونیایی
افریکانس
اکراينی
امهری
اندونزيايی
انگلیسی
اودیه (اوریه)
اورومو
اوه‌ای
اویغوری
ایتالیایی
ایرلندی
ايسلندی
ایگبو
ایلوکانو
باسکی
بامبارا
برمه‌ای
بلاروسی
بلغاری
بنگالی
بوجپوری
بوسنیایی
پرتغالی
پشتو
پنجابی
تاتار
تاجیک
تاميلی
تايلندی
ترکمنی
ترکی استانبولی
تسونگا
تلوگو
تویی
تیگرینیا
جاوه‌ای
چک
چوایی
چینی (ساده‌شده)
چینی (سنتی)
خمری
خوسایی
دانمارکی
دوگری
دیوهی
روسی
رومانيايی
زولو
ژاپنی
ساموایی
سانسکریت
سبوانو
سندی
سواحیلی
سوئدی
سوتو
سوتوی
سودانی
سومالیایی
سینهالی
شونا
صربی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فريسی
فنلاندی
فیلیپینی
قرقیزی
قزاقی
کاتالان
کانارا
کچوآ
کرئول هائیتی
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
كرسی
کرواتی
کره‌ای
کریو
کونکانی
کینیارواندا
گالیسی
گاليک اسکاتلندی
گجراتی
گرجی
گوارانی
لائوسی
لاتين
لتونيايی
لوگاندا
لوگزامبورگی
لهستانی
ليتوانيايی
لینگالا
مائوری
مالاگاسی
مالایالمی
مالايی
مالتی
مایتهیلی
مجاری
مراتی
مغولی
مقدونيه‌ای
می‌تِیلون (مانیپوری)
میزو
نپالی
نروژی
ولزی
ويتنامی
هاوایی
هلندی
همونگ
هندی
هوسه
یدیشی
یوروبایی
يونانی
ترجمه به
همه زبان‌ها
آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ
آسامی
آلبانیایی
آلمانی
آیمارا
اردو
ارمنی
ازبکی
اسپانیایی
اسپرانتو
استونيايی
اسلواکی
اسلونیایی
افریکانس
اکراينی
امهری
اندونزيايی
انگلیسی
اودیه (اوریه)
اورومو
اوه‌ای
اویغوری
ایتالیایی
ایرلندی
ايسلندی
ایگبو
ایلوکانو
باسکی
بامبارا
برمه‌ای
بلاروسی
بلغاری
بنگالی
بوجپوری
بوسنیایی
پرتغالی
پشتو
پنجابی
تاتار
تاجیک
تاميلی
تايلندی
ترکمنی
ترکی استانبولی
تسونگا
تلوگو
تویی
تیگرینیا
جاوه‌ای
چک
چوایی
چینی (ساده‌شده)
چینی (سنتی)
خمری
خوسایی
دانمارکی
دوگری
دیوهی
روسی
رومانيايی
زولو
ژاپنی
ساموایی
سانسکریت
سبوانو
سندی
سواحیلی
سوئدی
سوتو
سوتوی
سودانی
سومالیایی
سینهالی
شونا
صربی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فريسی
فنلاندی
فیلیپینی
قرقیزی
قزاقی
کاتالان
کانارا
کچوآ
کرئول هائیتی
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
كرسی
کرواتی
کره‌ای
کریو
کونکانی
کینیارواندا
گالیسی
گاليک اسکاتلندی
گجراتی
گرجی
گوارانی
لائوسی
لاتين
لتونيايی
لوگاندا
لوگزامبورگی
لهستانی
ليتوانيايی
لینگالا
مائوری
مالاگاسی
مالایالمی
مالايی
مالتی
مایتهیلی
مجاری
مراتی
مغولی
مقدونيه‌ای
می‌تِیلون (مانیپوری)
میزو
نپالی
نروژی
ولزی
ويتنامی
هاوایی
هلندی
همونگ
هندی
هوسه
یدیشی
یوروبایی
يونانی
درحال دریافت ترجمه…
ممکن است کلام زبان حساس باشد
ممکن است حاوی کلام مورداختلاف باشد
ممکن است حاوی کلام مورداختلاف و حساس باشد

نوشتار مبدأ

درحال بارکردن…
۰ / ۵٬۰۰۰
درحال بارکردن…

نتایج ترجمه

در حال ترجمه…
مکالمه‌ها براساس جنسیت ارائه شده است. بیشتر بدانید
برخی‌از جمله‌ها ممکن است حاوی جایگزین‌های خاص جنسیت باشند. برای دیدن جایگزین‌ها، روی یکی از جمله‌ها کلیک کنید. بیشتر بدانید
ترجمه‌های براساس جنسیت محدود شده است. بیشتر بدانید
خطای ترجمه

ترجمه سند

شناسایی زبان
فارسی
ترجمه از
شناسایی زبان
همه زبان‌ها
آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ
آسامی
آلبانیایی
آلمانی
آیمارا
اردو
ارمنی
ازبکی
اسپانیایی
اسپرانتو
استونيايی
اسلواکی
اسلونیایی
افریکانس
اکراينی
امهری
اندونزيايی
انگلیسی
اودیه (اوریه)
اورومو
اوه‌ای
اویغوری
ایتالیایی
ایرلندی
ايسلندی
ایگبو
ایلوکانو
باسکی
بامبارا
برمه‌ای
بلاروسی
بلغاری
بنگالی
بوجپوری
بوسنیایی
پرتغالی
پشتو
پنجابی
تاتار
تاجیک
تاميلی
تايلندی
ترکمنی
ترکی استانبولی
تسونگا
تلوگو
تویی
تیگرینیا
جاوه‌ای
چک
چوایی
چینی (ساده‌شده)
چینی (سنتی)
خمری
خوسایی
دانمارکی
دوگری
دیوهی
روسی
رومانيايی
زولو
ژاپنی
ساموایی
سانسکریت
سبوانو
سندی
سواحیلی
سوئدی
سوتو
سوتوی
سودانی
سومالیایی
سینهالی
شونا
صربی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فريسی
فنلاندی
فیلیپینی
قرقیزی
قزاقی
کاتالان
کانارا
کچوآ
کرئول هائیتی
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
كرسی
کرواتی
کره‌ای
کریو
کونکانی
کینیارواندا
گالیسی
گاليک اسکاتلندی
گجراتی
گرجی
گوارانی
لائوسی
لاتين
لتونيايی
لوگاندا
لوگزامبورگی
لهستانی
ليتوانيايی
لینگالا
مائوری
مالاگاسی
مالایالمی
مالايی
مالتی
مایتهیلی
مجاری
مراتی
مغولی
مقدونيه‌ای
می‌تِیلون (مانیپوری)
میزو
نپالی
نروژی
ولزی
ويتنامی
هاوایی
هلندی
همونگ
هندی
هوسه
یدیشی
یوروبایی
يونانی
ترجمه به
همه زبان‌ها
آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ
آسامی
آلبانیایی
آلمانی
آیمارا
اردو
ارمنی
ازبکی
اسپانیایی
اسپرانتو
استونيايی
اسلواکی
اسلونیایی
افریکانس
اکراينی
امهری
اندونزيايی
انگلیسی
اودیه (اوریه)
اورومو
اوه‌ای
اویغوری
ایتالیایی
ایرلندی
ايسلندی
ایگبو
ایلوکانو
باسکی
بامبارا
برمه‌ای
بلاروسی
بلغاری
بنگالی
بوجپوری
بوسنیایی
پرتغالی
پشتو
پنجابی
تاتار
تاجیک
تاميلی
تايلندی
ترکمنی
ترکی استانبولی
تسونگا
تلوگو
تویی
تیگرینیا
جاوه‌ای
چک
چوایی
چینی (ساده‌شده)
چینی (سنتی)
خمری
خوسایی
دانمارکی
دوگری
دیوهی
روسی
رومانيايی
زولو
ژاپنی
ساموایی
سانسکریت
سبوانو
سندی
سواحیلی
سوئدی
سوتو
سوتوی
سودانی
سومالیایی
سینهالی
شونا
صربی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فريسی
فنلاندی
فیلیپینی
قرقیزی
قزاقی
کاتالان
کانارا
کچوآ
کرئول هائیتی
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
كرسی
کرواتی
کره‌ای
کریو
کونکانی
کینیارواندا
گالیسی
گاليک اسکاتلندی
گجراتی
گرجی
گوارانی
لائوسی
لاتين
لتونيايی
لوگاندا
لوگزامبورگی
لهستانی
ليتوانيايی
لینگالا
مائوری
مالاگاسی
مالایالمی
مالايی
مالتی
مایتهیلی
مجاری
مراتی
مغولی
مقدونيه‌ای
می‌تِیلون (مانیپوری)
میزو
نپالی
نروژی
ولزی
ويتنامی
هاوایی
هلندی
همونگ
هندی
هوسه
یدیشی
یوروبایی
يونانی

بکشید و رها کنید

یا فایلی انتخاب کنید
فایل‌های پشتیبانی‌شده: ‎.docx،‏ ‎.pdf،‏ ‎.pptx،‏ xlsx. بیشتر بدانید
فایل را اینجا رها کنید
نشان‌واره Google Cloudارائه‌دهنده: Google Cloud Translation

ترجمه وب‌سایت

شناسایی زبان
فارسی
ترجمه از
شناسایی زبان
همه زبان‌ها
آذرباﻳﺠﺎﻧﻰ
آسامی
آلبانیایی
آلمانی
آیمارا
اردو
ارمنی
ازبکی
اسپانیایی
اسپرانتو
استونيايی
اسلواکی
اسلونیایی
افریکانس
اکراينی
امهری
اندونزيايی
انگلیسی
اودیه (اوریه)
اورومو
اوه‌ای
اویغوری
ایتالیایی
ایرلندی
ايسلندی
ایگبو
ایلوکانو
باسکی
بامبارا
برمه‌ای
بلاروسی
بلغاری
بنگالی
بوجپوری
بوسنیایی
پرتغالی
پشتو
پنجابی
تاتار
تاجیک
تاميلی
تايلندی
ترکمنی
ترکی استانبولی
تسونگا
تلوگو
تویی
تیگرینیا
جاوه‌ای
چک
چوایی
چینی (ساده‌شده)
چینی (سنتی)
خمری
خوسایی
دانمارکی
دوگری
دیوهی
روسی
رومانيايی
زولو
ژاپنی
ساموایی
سانسکریت
سبوانو
سندی
سواحیلی
سوئدی
سوتو
سوتوی
سودانی
سومالیایی
سینهالی
شونا
صربی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فريسی
فنلاندی
فیلیپینی
قرقیزی
قزاقی
کاتالان
کانارا
کچوآ
کرئول هائیتی
کردی (سورانی)