متن ژباړه

د ژبې موندل
پښتو
ژباړه ترلاسه کوي...
ژباړه ترلاسه کوي...

سرچینې متن:

اچول كيږي…
0 / 5000
اچول كيږي…

د ژباړې پایلې

ژباړل کیږي...
ژباړي د جنس مشخص وي. نور زده کړئ
د ژباړنې تيروتنه

د دې سرچینې متن په اړه نور

د اضافي ژباړې معلوماتو لپاره د سرچینې متن اړین دی
ژباړل څخه له
د ژبې موندل
ټولې ژبې
أذربائجاني
اردو
ارمني
اسټوني
افريقايي
اګبو
الباني
ألماني
امهاري
انډونېشيايي
انګريزي
اوډیا (اوریا)
اوزبکي
اوکرایني
ایټالوي
ایرلنډي
اېسپرانتو
أيسلېنډي
باسکي
بلغاري
بنګالي
بوسني
بېلاروسي
پاړسي
پرتګالي
پښتو
پنجابي
پولېنډي
تاتار
تاجکي
تامیل
تايلېنډي
ترکمني
ترکي
تېليګو
جاپاني
جاوايې
چيچيوا
چېک
چينايي
خمر
خوسا
دنمارکي
روسي
رومانیایي
زولو
سربیایي
سکاټ ګایلیک
سلوواکي
سلووانیایي
سماؤن
سندي
سواهېلي
سومالي
سونداني
سوېدي
سيبويانو
سيسوتو
سینهالا
شونا
عبراني
عربي
فرانسيسي
فريزي
فلیپیني
فنلېندي
قرغیز
قزاقي
کټلاني
کرواټي
کنادي
کوردي (کورمنجي)
کورسيکاني
کوريائي
کینواندا
ګالیسیایي
ګجراتي
ګورجستاني
لاتینې
لاوتين
لګزمبرګش
ليتواني
لېټواني
مالايالم
مالايي
مالټي
ماوری
مراټي
مغولي
مقدوني
مولاکاسی
ميانمر (برميز)
ناروېژي
نېپالي
هالېنډي
هاواییوان
هاوزا
هایتي کریول
هسپانوي
همونږ
هندي
هنګري
وایګا
وېتنامي
ويلشي
يديشي
يوروبا
يوناني
ته ژباړل
ټولې ژبې
أذربائجاني
اردو
ارمني
اسټوني
افريقايي
اګبو
الباني
ألماني
امهاري
انډونېشيايي
انګريزي
اوډیا (اوریا)
اوزبکي
اوکرایني
ایټالوي
ایرلنډي
اېسپرانتو
أيسلېنډي
باسکي
بلغاري
بنګالي
بوسني
بېلاروسي
پاړسي
پرتګالي
پښتو
پنجابي
پولېنډي
تاتار
تاجکي
تامیل
تايلېنډي
ترکمني
ترکي
تېليګو
جاپاني
جاوايې
چيچيوا
چېک
چیني (دوديزه)
چيني (ساده)
خمر
خوسا
دنمارکي
روسي
رومانیایي
زولو
سربیایي
سکاټ ګایلیک
سلوواکي
سلووانیایي
سماؤن
سندي
سواهېلي
سومالي
سونداني
سوېدي
سيبويانو
سيسوتو
سینهالا
شونا
عبراني
عربي
فرانسيسي
فريزي
فلیپیني
فنلېندي
قرغیز
قزاقي
کټلاني
کرواټي
کنادي
کوردي (کورمنجي)
کورسيکاني
کوريائي
کینواندا
ګالیسیایي
ګجراتي
ګورجستاني
لاتینې
لاوتين
لګزمبرګش
ليتواني
لېټواني
مالايالم
مالايي
مالټي
ماوری
مراټي
مغولي
مقدوني
مولاکاسی
ميانمر (برميز)
ناروېژي
نېپالي
هالېنډي
هاواییوان
هاوزا
هایتي کریول
هسپانوي
همونږ
هندي
هنګري
وایګا
وېتنامي
ويلشي
يديشي
يوروبا
يوناني

لاسوند ژباړه

د ژبې موندل
پښتو
لاسوند انتخاب کړه
یو doc, .docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls یا xlsx اپولډ کړئ
ژباړل کیږي...
ژباړل کیږي...
ژباړل څخه له
د ژبې موندل
ټولې ژبې
أذربائجاني
اردو
ارمني
اسټوني
افريقايي
اګبو
الباني
ألماني
امهاري
انډونېشيايي
انګريزي
اوډیا (اوریا)
اوزبکي
اوکرایني
ایټالوي
ایرلنډي
اېسپرانتو
أيسلېنډي
باسکي
بلغاري
بنګالي
بوسني
بېلاروسي
پاړسي
پرتګالي
پښتو
پنجابي
پولېنډي
تاتار
تاجکي
تامیل
تايلېنډي
ترکمني
ترکي
تېليګو
جاپاني
جاوايې
چيچيوا
چېک
چينايي
خمر
خوسا
دنمارکي
روسي
رومانیایي
زولو
سربیایي
سکاټ ګایلیک
سلوواکي
سلووانیایي
سماؤن
سندي
سواهېلي
سومالي
سونداني
سوېدي
سيبويانو
سيسوتو
سینهالا
شونا
عبراني
عربي
فرانسيسي
فريزي
فلیپیني
فنلېندي
قرغیز
قزاقي
کټلاني
کرواټي
کنادي
کوردي (کورمنجي)
کورسيکاني
کوريائي
کینواندا
ګالیسیایي
ګجراتي
ګورجستاني
لاتینې
لاوتين
لګزمبرګش
ليتواني
لېټواني
مالايالم
مالايي
مالټي
ماوری
مراټي
مغولي
مقدوني
مولاکاسی
ميانمر (برميز)
ناروېژي
نېپالي
هالېنډي
هاواییوان
هاوزا
هایتي کریول
هسپانوي
همونږ
هندي
هنګري
وایګا
وېتنامي
ويلشي
يديشي
يوروبا
يوناني
ته ژباړل
ټولې ژبې
أذربائجاني
اردو
ارمني
اسټوني
افريقايي
اګبو
الباني
ألماني
امهاري
انډونېشيايي
انګريزي
اوډیا (اوریا)
اوزبکي
اوکرایني
ایټالوي
ایرلنډي
اېسپرانتو
أيسلېنډي
باسکي
بلغاري
بنګالي
بوسني
بېلاروسي
پاړسي
پرتګالي
پښتو
پنجابي
پولېنډي
تاتار
تاجکي
تامیل
تايلېنډي
ترکمني
ترکي
تېليګو
جاپاني
جاوايې
چيچيوا
چېک
چیني (دوديزه)
چيني (ساده)
خمر
خوسا
دنمارکي
روسي
رومانیایي
زولو
سربیایي
سکاټ ګایلیک
سلوواکي
سلووانیایي
سماؤن
سندي
سواهېلي
سومالي
سونداني
سوېدي
سيبويانو
سيسوتو
سینهالا
شونا
عبراني
عربي
فرانسيسي
فريزي
فلیپیني
فنلېندي
قرغیز
قزاقي
کټلاني
کرواټي
کنادي
کوردي (کورمنجي)
کورسيکاني
کوريائي
کینواندا
ګالیسیایي
ګجراتي
ګورجستاني
لاتینې
لاوتين
لګزمبرګش
ليتواني
لېټواني
مالايالم
مالايي
مالټي
ماوری
مراټي
مغولي
مقدوني
مولاکاسی
ميانمر (برميز)
ناروېژي
نېپالي
هالېنډي
هاواییوان
هاوزا
هایتي کریول
هسپانوي
همونږ
هندي
هنګري
وایګا
وېتنامي
ويلشي
يديشي
يوروبا
يوناني
کتنې ولیږئ
د ۵٬۰۰۰ تورو حد د نور ژباړلو لپاره د تیرونو څخه استفاده وکړئ.

وساتل شو

مخینه

Google apps
Main menu